Báo cáo hoạt động công đoàn cơ sở quý III/2020

Submitted by admin on Tue, 15/09/2020 - 07:48

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
bao cao quy III.2020 ĐHAG.xls 51 KB