Báo cáo hoạt động công đoàn cơ sở quý I/2020

Submitted byadmin onThu, 12/03/2020 - 07:37

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
BaoCaoHoatDongCongDoan_QuyI_2020.pdf 165.13 KB