Báo cáo hoạt động công đoàn cơ sở năm 2021

Submitted byadmin onWed, 17/11/2021 - 13:06

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
56.BC_.CĐCS.pdf 4.3 MB