Báo cáo hoạt động công đoàn cơ sở năm 2019

Submitted bynnathu onTue, 17/12/2019 - 08:51

Xin vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
52-BC-CDCS bao cao nam 2019.pdf 7.21 MB