Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng/năm 2021

Submitted byadmin onMon, 24/05/2021 - 09:20

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
BC.CDCS_.DHAG_.6ThangDauNam.2021.pdf 3.57 MB