Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng/năm 2020

Submitted byadmin onFri, 15/05/2020 - 07:56

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
Bao cao 6 thang 2020.xls 210 KB