Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng/năm 2019

Submitted by nnathu on Thu, 06/06/2019 - 09:00

Xin vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
30-BC-DHAG bao cao 6 thang 2019.pdf 6.72 MB