• Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng/năm 2019

  • 06/06/2019 - 09:00
  • Báo cáo tháng - định kỳ
  • 71
  Blog

  Xin vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Thông báo các chính sách ưu đãi cho đoàn viên công đoàn năm 2019

  • 03/05/2019 - 16:25
  • Văn bản đến
  • 72
  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!


  Xem tiếp

 • Tuyên truyền, hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

  • 18/04/2019 - 11:19
  • Văn bản đến
  • 74
  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!


  Xem tiếp

 • Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 4/2019

  • 17/04/2019 - 08:59
  • Báo cáo tháng - định kỳ
  • 75
  Blog

  Xin vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em năm 2019

  • 13/04/2019 - 20:32
  • Văn bản đến
  • 76
  Blog

  Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm!


  Xem tiếp

 • Kế hoạch tổ chức "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019

  • 01/04/2019 - 08:50
  • Văn bản đến
  • 78
  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!


  Xem tiếp

 • Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2019

  • 28/03/2019 - 14:45
  • Văn bản đến
  • 79
  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!


  Xem tiếp

 • Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019

  • 28/03/2019 - 14:44
  • Văn bản đến
  • 80
  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!


  Xem tiếp