• Thông báo về việc tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III năm 2019

  • 21/10/2019 - 10:13
  • Thông báo, Văn bản đến
  • 41
  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 10/2019

  • 16/10/2019 - 09:07
  • Báo cáo tháng - định kỳ
  • 42
  Blog

  Xin vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Thông báo về việc chuyển sinh hoạt công đoàn bộ phận

  • 24/09/2019 - 10:14
  • Thông báo, Văn bản đi
  • 45
  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Thông báo v/v phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên web cpcs.vn

  • 20/09/2019 - 07:58
  • Thông báo, Văn bản đến
  • 46
  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Xã hội Công đoàn

  • 16/09/2019 - 13:24
  • Thông báo, Văn bản đến
  • 48
  Blog

  Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • V/v đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Chống rác thải nhựa"

  • 11/09/2019 - 07:42
  • Văn bản đến
  • 49
  Blog

        Hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần Thư ngỏ số 161/LĐCP, 25/4/2019 tại lễ phát động phong trào "Chống rác thải nhựa";


  Xem tiếp

 • Công đoàn Trường ĐHAG tổ chức “Vui Tết Trung thu” cho các cháu thiếu nhi

  • 09/09/2019 - 13:23
  • Hoạt động
  • 50
  Blog

  Ngày 08/9/2019, Công đoàn cơ sở Trường Đại học An giang đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho hơn gần 200 thiếu nhi là con em của cán bộ, viên chức toàn trường.


  Xem tiếp