• Thông báo về việc tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III năm 2019

  • 21/10/2019 - 10:13
  • Thông báo, Văn bản đến
  • 22
  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 10/2019

  • 16/10/2019 - 09:07
  • Báo cáo tháng - định kỳ
  • 23
  Blog

  Xin vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Thông báo về việc chuyển sinh hoạt công đoàn bộ phận

  • 24/09/2019 - 10:14
  • Thông báo, Văn bản đi
  • 26
  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Thông báo v/v phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên web cpcs.vn

  • 20/09/2019 - 07:58
  • Thông báo, Văn bản đến
  • 27
  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Xã hội Công đoàn

  • 16/09/2019 - 13:24
  • Thông báo, Văn bản đến
  • 29
  Blog

  Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • V/v đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Chống rác thải nhựa"

  • 11/09/2019 - 07:42
  • Văn bản đến
  • 30
  Blog

        Hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần Thư ngỏ số 161/LĐCP, 25/4/2019 tại lễ phát động phong trào "Chống rác thải nhựa";


  Xem tiếp