• Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 8/2018

  • 20/08/2018 - 14:32
  • Báo cáo tháng - định kỳ
  • 121
  Blog

  Vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Kế hoạch tổ chức CBVC-LĐ nghỉ hưu tham quan, nghỉ dưỡng 2018

  • 13/08/2018 - 08:07
  • Văn bản đi
  • 122
  Blog

  Vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 7/2018

  • 17/07/2018 - 14:32
  • Báo cáo tháng - định kỳ
  • 123
  Blog

  Vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Kế hoạch Tổ chức chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm năm 2018

  • 16/07/2018 - 08:06
  • Văn bản đi
  • 124
  Blog

  Vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Kế hoạch Hội thi "Phụ nữ - người giữ lửa hạnh phúc gia đình" năm 2018

  • 14/06/2018 - 15:00
  • Thông báo
  • 127
  Blog Kính mời xem file đính kèm.
  Xem tiếp

 • Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng/năm 2018

  • 05/06/2018 - 14:30
  • Báo cáo tháng - định kỳ
  • 129
  Blog

  Vui lòng xem file đính kèm.


  Xem tiếp

 • Công đoàn Trường Đại học An Giang: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2018

  • 25/05/2018 - 15:39
  • Hoạt động
  • 130
  Blog

  Nhằm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường trong thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến với đoàn viên và người lao động, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, trong tháng 5, Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang đã tổ chức nhiều hoạt…
  Xem tiếp