Thông báo


 • Thông báo về việc tuyên truyền phổ biến chiến lược bảo về Tổ quốc

  Blog

  Thực hiện Công văn số 204/BTG, ngày 02/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo về Tổ quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo về Tổ…

  Xem tiếp


 • Thông báo về việc tổ chức hội thao CNVCLĐ tỉnh An Giang lần thứ 30 năm 2019

  Blog

  Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao CNVCLĐ tỉnh An giang lần thứ 30 năm 2019, gồm 09 môn: Bóng đá nam (05 người), Cầu lông, Chạy Việt dã, Kéo co, Quần vợt, Nhãy bao bố, Cờ tướng, Billiards (bida); Bóng chuyền hơi nữ.  Xem tiếp

 • Subscribe to Thông báo